TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ THCS ĐẠI TỪ

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Xóm bàn cờ, Xã Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên