CÔNG TY TNHH THIẾU LÂM KUNGFU VIỆT NAM

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Số 134, tổ 39, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Ngày cấp : 01/11/2011
Tên giám đốc : Nguyễn Xuân Long