CÔNG TY TNHH HIỆP GIA

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Số 18, tổ 21, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại : 0902064747
Ngày cấp : 05/09/2011
Tên giám đốc : Lê Đức Tài