Thông tin doanh nghiệp được tổng hợp từ các nguồn công khai nhưng Vietnamnay chưa xác thực được với Doanh nghiệp nên chỉ mang tính tham khảo

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : 127 Đường Cách Mạng Tháng 8 - Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Điện thoại : 0280.3752.799, 0280.3655.115
Fax : 0280.3655.266
Email : Đăng nhập Can view
Website :
Ngày cấp : 24/05/2006
Ngày thành lập : 01/09/2006
Tên giám đốc : Lương Bá Linh